Công ty Cổ phần đầu tư Công nghệ & Truyền thông ITCSTAR

Đèn chùm thả trang trí 56W

56W | 177.8lm/W | 57VA (100V) | 6.600lm | 2700K | Ra80

Đèn chùm thả trang trí 62.4W

62.4W | 62.1lm/W | 72VA (100V) | 3.880lm | 2700K | Ra80

Đèn chùm trang trí 44W

44W | 116.3lm/W | 100V | 5,120lm | 2700 - 6500K | Ra83

Đèn chùm trang trí 16W

16W | 90.0lm/W | 1,440lm | 2700K | Ra80

Copyright 2018 © Ttcstarled. All Right Reserved. Design by Bivaco